U bent hier

Keuringen en inspecties

Naast het onderhoud kunnen wij ook uw noodstroom installatie inspecteren en keuren. Dit geldt niet alleen voor de door ons geleverde installaties maar ook voor installaties geleverd door derden. Wij kunnen u dus daarmee helpen en vrijblijvend een offerte hiervoor uitbrengen.

Het Activiteitenbesluit bepaalt dat noodstroom installaties ten minste eenmaal per vier jaren moeten worden geïnspecteerd op goede werking en dat bij afwijkingen onderhoud moet worden uitgevoerd, teneinde aan de voorschriften te blijven voldoen. Afhankelijk van de soort installatie kan een inspectie ook elke twee jaar verplicht zijn. Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat de wettelijk vereiste inspecties dienen te worden uitgevoerd door een SCIOS-gecertificeerd inspectie- en onderhoudsbedrijf. B&N is SCIOS gecertificeerd voor zowel het noodstroom aggregaat als de eventueel bijbehorende brandstofinstallatie. (Scope 4 en 7c)

Bij in bedrijfname van een nieuwe installatie wordt een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) uitgevoerd. Dit is een inspectie waarbij de instructies voor de daarop volgende periodieke keuringen worden vastgelegd. Tijdens de levensduur van een installatie worden de periodieke inspecties (PI) en het periodieke onderhoud (PO) uitgevoerd.

De geïnspecteerde installaties worden geregistreerd in het SCIOS-portaal. Dit is een verplichting vanuit de certificatieregeling. Installatie-eigenaren kunnen toegang krijgen tot het portaal om de eigen installaties te kunnen beheren. Hiermee kan ten behoeve van het facility management worden nagegaan of alle installaties staan geregistreerd en worden geïnspecteerd opdat aan de verplichtingen wordt voldaan.

Adres

Brinkmann & Niemeijer B.V.

Engelenburgstraat 45
7391 AM, Twello
Nederland

Werken bij B&N

Service & Ondersteuning